PARAFIA

Uroczystości Niedzieli Palmowej

” (…) A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.

GALERIA FOTO NA STRONIE PARAFII

 

PARAFIA

 

————————————————————————————————-

Konkurs Palm Wielkanocnych AD 2014.

GALERIA FOTO NA STRONIE PARAFII

PARAFIA

————————————————————————————————

Palmy Wielkanocne AD 2014

GALERIA FOTO NA STRONIE PARAFII

 

===========================================================================================