ZESPÓŁ SZKÓŁ

„Misja Przyroda”

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chabówce zakwalifikowała się do projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły  w Parkach Narodowych”, organizowanego przez Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą przy ul. Miedziana 3a, 00 – 814 Warszawa.

W dniu 05 marca 2015 roku Gmina Rabka-Zdrój przy udziale Dyrektora Zespołu Szkół w Chabówce zawarła umowę z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund w sprawie…”

========================================================================================================