PRZEDSZKOLE

SPRZĄTANIE ŚWIATA
 
Przedszkolaki z Chabówki 21.04.2016 r. wzięły udział w dorocznym „Sprzątaniu Świata”, by już najmłodszych lat uczyć się dbałości o środowisko. Zanim jednak dzieci przystąpiły do sprzątania rozmawiały w grupach o segregowaniu odpadów komunalnych i recyklingu. Jednak główną atrakcją tego dnia było sprzątanie „Naszej Ziemi”. Wszystkie dzieci otrzymały rękawiczki i worki na śmieci. Oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę oraz teren przedszkolny. Dzieci były pełne entuzjazmu i zapału, prześcigały się w zbieraniu śmieci oraz w noszeniu worków. Po akcji przedszkolaki zapytane, jakich odpadów było najwięcej, odpowiedziały, że papierów i butelek. Dzieci bardzo zaangażowały się w tę akcję i dokładnie wykonały swoje zadanie. Wszystkie zapełnione worki włożyły do kosza. Od dziś będą pamiętały, że należy dbać i szanować naszą planetę każdego dnia, a możemy to zrobić chociażby kiedy papierek zamiast na ziemię wrzucimy do kosza.
 
 
 
============================================================================================================