OSP CHABÓWKA

CZAD – CICHY ZABÓJCA

 
 
 

Czym jest tlenek węgla (czad)?

TLENEK WĘGLA nazywany potocznie CZADEM jest produktem półspalania, czyli spalania węgla lub materiałów organicznych w warunkach zmniejszonej ilości tlenu.

Kiedy powstaje tlenek węgla?

Do powstania tlenku węgla dochodzi podczas spalania drewna, oleju, gazu, benzyny, propanu, węgla, koksu, ropy i innych paliw, w atmosferze ubogiej w tlen. Powodem jego powstania może być……”

 

 

WIĘCEJ NA STRONIE OSP CHABÓWKA

 

 

===========================================================================================================