RABKA ZDRÓJ

„…….Na tegoroczny konkurs nadesłano 196 listów m.in. z Rabki-Zdroju, Rdzawki, Ponic, Chabówki, Naprawy, Skawy, Skomielnej Białej i innych miejscowości. Te najpiękniejsze w trzech konkursowych kategoriach wyłoniło jury po przewodnictwem św. Mikołaja, który osobiście przybył na uroczystość ogłoszenia wyników, odczytał fragmenty najpiękniejszych listów, a zwycięzcom wręczył nagrody. 

W tym roku jury pod przewodnictwem Św. Mikołaja nagrodziło następujące listy:

Kategoria I do lat. 8

1. Dawid Starmach SP Chabówka
2. Hubert Wyrwa SP Skawa
3. Julia Kalista SP Ponice……..”

 
 
 
 
========================================================================================