RABKA ZDRÓJ

Burmistrz wręczyła czeki

 
 

Przedstawiciele dziewięciu klubów i stowarzyszeń głównie z Rabki-Zdroju, ale także Chabówki i Rdzawki, odebrali z rąk burmistrz Ewy Przybyło dotacje na organizację zajęć sportowych i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

Uroczystość wręczenia czeków odbyła się w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju. Pieniądze w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, przyznane zostały na….”

 
 
 
======================================================================================