OSP CHABÓWKA

Walne zebranie sprawozdawcze

W niedzielę 21 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej OSP za rok 2017. Miało wymiar historyczny, gdyż po raz pierwszy miejscem zebrania była nowa remiza. Spotkanie podsumowujące miniony rok otworzył prezes Bogdan Kołodziej.  Przywitał wszystkich zebranych, na czele z gośćmi którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Byli to Zastępca Burmistrza Rabki-Zdrój i Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP- pan Robert Wójciak, Prezes ZOMG ZOSP RP- pan Jacek Klinowski, Wiceprezes ZOMG ZOSP RP oraz Prezes OSP Ponice- pan Czesław Rapacz, Kapelan OSP naszej Gminy i Proboszcz parafii w Chabówce- ks. Paweł Skowron, Dowódca JRG Rabka-Zdrój- st.kpt. Jacek Fic, Sołtys Chabówki oraz Radna Miejska- pani Renata Wdówka , pracownik Urzędu Miasta ds……”
 
 
 
======================================================================================