OSP CHABÓWKA

Szkolenie strażaków- ratowników OSP

W dniu 15 kwietnia 2018 roku na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Rabce odbył się egzamin końcowy szkolenia jednoetapowego strażaków- ratowników OSP, uprawniający do udziału w działaniach ratowniczych. Kurs trwał od 4 grudnia, wzięło w nim udział siedmiu strażaków OSP Chabówka. Zakres tematyczny obejmował m. in. organizację i pracę podczas działań gaśniczych, pracę w aparatach powietrznych, ratownictwo….”
 
 
 
 
==========================================================================================