RABKA ZDRÓJ

Śmieciu drogi

 

Podwyżka ceny odbioru śmieci w Rabce jest nieunikniona – mówiąc coraz głośniej rabczańskie władze.

 
Ubiegłoroczna regulacja opłaty za odbiór śmieci miała załatwić sprawę podwyżek na dłużej. Tymczasem magistrat coraz częściej wspomina, że kolejna zwyżka mieszkańców nie ominie. Wedle urzędników główną przesłanką przemawiającą za podwyższeniem stawki jest lawinowy wręcz wzrost ilości odstawianych przez mieszkańców nieczystości.
 
Miesięczny rachunek wystawiany miastu przez firmę….”

 
 
 
 
 
==========================================================================================