SKANSEN

JUBILEUSZ XXV-LECIA SKANSENU

Dwadzieścia pięć lat minęło jak jeden dzień! Na drugie i na trzecie przygotowujemy się!
Tak, tak. Dokładnie 25 lat temu 11. czerwca 1993 roku nastąpiło oficjalne otwarcie naszej placówki.
Oczywiście uroczyste przecięcie wstęgi poprzedziły trzy lata przygotowań, gromadzenia eksponatów i przygotowanie terenu dawnej Lokomotywowni w Chabówce do nowej funkcji.
A zaczęło się tak. Po przemianach ustrojowych w naszym kraju, rosnące zainteresowanie muzealnictwem kolejowym oraz zaangażowanie kierownictwa PKP pozwoliło na wzbogacenie wzbogacenie parku czynnych parowozów. Początkiem tych działań było skierowanie w 1990 roku do odbudowy parowozu OKz32-2.
Po wnikliwej analizie do odbudowy wytypowano dwa parowozy: Tr12-25 i Ol12-7. Ich remont również wykonały ZNTK w Pile. Pierwszy do Chabówki wrócił ….”

WIĘCEJ NA STRONIE „SKANSEN TABORU KOLEJOWEGO W CHABÓWCE”

=================================================================