FERIE 2019

„Jeżdżę z głową 2019″

Województwo Małopolskie dostrzegając konieczność popularyzacji sportów zimowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w regionie, realizuje projekt „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”. Projekt ten w Gminie Rabka-Zdrój w 26,98%  finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego, pozostałe 73,02% z funduszy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Całkowity koszt to 6 300 zł.

W projekcie uczestniczy 24 uczniów szkół podstawowych, podzielonych na 2 grupy, dla których zorganizowano kurs nauki jazdy na snowboardzie i nartach. Zajęcia odbywają się w czasie ferii zimowych na stoku narciarskim „U ŻURA” w cyklu sześciu 3-godzinnych lekcji. W ramach projektu uczestnicy mają…..”

WIĘCEJ NA STRONIE URZĘDU MIASTA RABKI ZDROJU

=================================================================