RABKA ZDRÓJ

Dotacje przyznane

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju rozstrzygnął doroczny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Dotacje zostały przyznane na dziesięć projektów, a otrzymali je: KS Wierchy Rabka-Zdrój na organizację sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i organizacji imprez sportowych (45 tys. zł), TKKF Carlina na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzenie zajęć ćwiczeniowych (4 000 zł), KS Chabówka na organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń oraz zawodów dla dzieci i młodzieży (43 tys. zł), Stowarzyszenie OLYMPIC na narciarstwo biegowe wśród dzieci i…”

WIĘCEJ NA STRONIE „GORCE 24”

=================================================================