RABKA ZDRÓJ

Sołtysi z zaświadczeniami

Na V sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń sołtysom oraz członkom rad sołeckich sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka, wybranym do pełnienia funkcji podczas wyborów, które odbyły się 10 lutego 2019 r. Zaświadczenia o wyborze z rąk burmistrza Leszka Świdra i przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Marii Daszkiewicz odebrali: sołtys Chabówki Robert Żądło i członkowie rady sołeckiej Dorota Majerczyk, Władysława Dziechciowska, Barbara Kurańda, Piotr Kowalcze, Teresa Wójciak, Lesław Czyszczoń i Piotr Nowak; sołtys Ponic – Jolanta Świder oraz……”

WIĘCEJ NA STRONIE URZĘDU MIASTA RABKI ZDROJU

=================================================================