RABKA ZDRÓJ

Na razie śmieci droższe nie będą

Gospodarka odpadami to jeden z trudniejszych tematów dla samorządów. Żeby wyprzedzić pewne działania postanowiliśmy ogłosić przetarg na odbiór odpadów komunalnych na cztery lata.

Do przetargu zgłosiło się konsorcjum z udziałem naszych Zakładów Komunalnych, niestety kwota złożonej oferty znacznie przekraczała kwotę jaką możemy przeznaczyć na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przetarg został unieważniony. Następny przetarg został ogłoszony na dwa lata i tutaj cena również była dużo wyższa od…..”

WIĘCEJ NA STRONIE URZĘDU MIASTA RABKI ZDROJU

=================================================================