OSP CHABÓWKA

Poszukiwania zaginionego w Ponicach – 16.11.2019

16 listopada o godzinie 8.45 dźwięk syreny i dzwonki telefonów wezwały strażaków OSP Chabówka do działań. Dyżurny SKKP polecił naszym strażakom udać się w okolice szkoły w Ponicach, do akcji poszukiwawczej. Skierowano tam również siły i środki pozostałych OSP z terenu gminy oraz JRG Rabka. Zaginionym był starszy mężczyzna, który w czwartek opuścił miejsce przebywania na terenie Rabki i oddalił się w nieznanym kierunku. Jako że pojawiały się zgłoszenia z Ponic, potwierdzone później nagraniem z monitoringu, działania poszukiwawcze skoncentrowały się w tamtym rejonie. W miejscu koncentracji policjanci KP Rabka-Zdrój przekazali ratownikom szczegółowe informacje na temat osoby zaginionej, następnie koordynujący akcję ratownicy GOPR podzielili strażaków na dwuosobowe zespoły, przydzielili nadajniki GPS i rejony poszukiwań. W działaniach uczestniczyły już siły i środki Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratownicy z wykorzystaniem pojazdów patrolowali górskie ścieżki i drogi……”

WIĘCEJ NA STRONIE OSP CHABÓWKA

=================================================================