RABKA ZDRÓJ

Zaplecze dla klubu

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju poinformował o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zaplecza dla Klubu Sportowego w Chabówce. Powstanie ono w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Magistrat zaplanował prace budowlane, w wyniku których w budynku gminnym utworzone zostaną m.in. szatnie, toalety i prysznice dla sportowców. Szczegóły zamówienia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)…..”

ŹRÓDŁO STRONA URZĘDU MIASTA RABKI ZDRÓJ

=================================================================