CHABÓWKA

Tradycją jest, że co roku wyrażamy swą wdzięczność za zebrane płody ziemi. I choć tegoroczne dożynki – ze względu na sytuacje epidemiczną – mają inna formę niż w poprzednich latach, to nie ulega wątpliwości, iż święto plonów jest mocno zakorzenione w świadomości mieszkańców naszej gminy. Przykładem niech będą Dożynki Gminne, które w tym roku organizowało nasze Sołectwo. Ze względu na sytuację ograniczyły się one do podniosłej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks.proboszcza Pawła Skowrona w oprawie muzyki góralskiej Zespołu „Majeranki”, z udziałem władz gminy w osobie Burmistrza  Pana Leszka Świdra, delegacji sołectw Ponice i Rdzawka , Zespołów Regionalnych „Robcusie” i „Majeranki”.

ZOBACZ ZDJĘCIA ->>>>

ŹRÓDŁO AKTUALNOŚCI STRONY PARAFII

=================================================================