POŻEGNANIE śp. MARII SOKOŁOWSKIEJ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 września 2020r. odeszła do Pana długoletnia nauczycielka naszej szkoły – Pani Maria Sokołowska.

W szkolnictwie przepracowała 35 lat. W okresie 1976 – 1980 pełniła również funkcję Dyrektora naszej placówki. W tym czasie za swoją wybitną pracę otrzymała liczne nagrody dyrektora i władz oświatowych.

Była wspaniałą nauczycielką, która potrafiła przybliżyć naszym dzieciom i młodzieży, jakże zawiłe arkana współczesnej matematyki. Szlachetny człowiek, zawsze pełna życia, udzielająca się społecznie, uśmiechnięta i otwarta na ludzi, spełniająca się także na emeryturze. Taką Panią zapamiętamy.

W obliczu śmierci każde słowo jest zbyt małe.

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i śmierci należymy do Pana”(List do Rzymian, 14, 7-8).

 Pani Mario, żyłaś dla Rodziny, dla Nas, ale przede wszystkim dla Pana. Wierzymy, że już jesteś szczęśliwa u Niego. Zapewniamy o naszej modlitwie.

Pani Mario – odpoczywaj w pokoju!!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Chabówce

=================================================================