RABKA ZDRÓJ

Konsultacje wstępnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chabówka, Ponice i Rdzawka

Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wstępnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Chabówka, wsi Ponice oraz wsi Rdzawka.

Rysunki wstępnych projektów planów udostępnione będą na gminnym portalu mapowym: https://www.sip.gison.pl/rabkazdroj_konsultacje

oraz w miejscowościach:
– Chabówka – w budynku remizy OSP,
– Ponice – w budynku Szkoły Podstawowej,
– Rdzawka – w budynku Szkoły Podstawowej.

Ewentualne sugestie i wnioski dotyczące ustaleń wstępnych projektów planów można……”

WIĘCEJ NA STRONIE URZĘDU MIASTA RABKI ZDROJU

================================================================