SKANSEN

Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej po raz siódmy

Zarząd Województwa Małopolskiego zabezpieczył środki finansowe na realizację zadań w dziedzinie turystyki w 2021 roku. Celem konkursu pn. „Małopolska Gościnna” jest wyłonienie podmiotów pożytku publicznego które zrealizują zadania w dziedzinie turystyki. Jednym z dofinansowanych zadań będą Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Tegoroczne dofinansowanie wyniesie 250 000zł. W poprzednich latach wsparcie wyniosło……”

WIĘCEJ NA STRONIE „PAROWOZY.PL”

================================================================