SKANSEN

PAROWÓZ KP4-3772 GOTOWY PO NAPRAWIE GŁÓWNEJ

W środę 26 maja, na stacji Kolejki Bieszczadzkiej w Majdania odbył się odbiór końcowy po naprawie głównej parowozu Kp4-3772. Po próbach statycznych, lokomotywa została poddana jeździe próbnej na trasie Majdan – Balnica – Majdan.
Próba wypadła pozytywnie i parowóz powrócił do służby na bieszczadzkich szlakach wąskotorowych.

Prace w Chabówce trwały 14 miesięcy. Gruntownej naprawie poddano:
– podwozie parowozu,
– silnik parowy,
– korbowody, wiązary i ich łożyskowanie,
– układ biegowy,
– armaturę i osprzęt kotła,
– kocioł parowozu, w którym oprócz wymiany wszystkich zespórek, rur ogniowych, wymieniono ścianę sitową dymnicy oraz dzwono dymnicy. Zabudowano nowe rury parowlotowe i parowylotowe.
Parowóz otrzymał nowy popielnik, nową budkę maszynisty oraz……”

WIĘCEJ NA STRONIE SKANSEN TABORU KOLEJOWEGO W CHABÓWCE

================================================================