HISTORIA

112 rocznica urodzin Danuty Kwiatkowskiej, członkini ZWZ, więźniarki Palace i niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz

Poznajcie Danutę Kwiatkowską. Urodziła się 11 listopada 1909 roku w Chabówce. Była nauczycielką. Członkini Związku Walki Zbrojnej została aresztowana 22 września 1942 roku w Chabówce. Stamtąd trafia do słynnej katowni Podhala Palace.

Po miesięcznym pobycie trafia z wyrokiem śmierci do więzienia Helców w Krakowie, skąd zostaje przetransportowana do niemieckie obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Do KL Auschwitz trafiła transportem z 1 grudni 1942 roku. Transport kobiet dowieziono samochodami ciężarowymi. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu przed bramą „Arbeit macht frei” odprowadzono je pod eskortą esesmanów do Birkenau.
W transporcie tym znalazły się również Jadwiga Apostoł oraz Władysława Studentowicz z Nowego Targu.

„1 grudnia 1942 roku przywieziono do KL Auschwitz transport liczący 85 mężczyzn i 14 kobiet, skierowanych do obozu przez Sipo u. SD z Krakowa. Kobiety przybyłe tym transportem, podczas rejestracji w obozie kobiecym w Birkenau, oznaczono numerami od 26273 do 26286. Powodem aresztowania i osadzenia w KL Auschwitz większości z nich była przynależność do organizacji konspiracyjnych.”

KSIĘGA PAMIĘCI

Jak wspominała Jadwiga Apostoł:

„Ustawili nas obok obozowej bramy, na której widniał napis : „Arbeit……..”

WIĘCEJ NA STRONIE „PODHALE 24”

undefined

================================================================