REGION

Nie ma chętnych na zaprojektowanie obwodnicy z Chabówki do Raby Wyżnej

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie unieważnił drugi przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej.

Na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Z tego powodu postępowanie zostało unieważnione.

Przypomnijmy, iż projektanci mają przedstawić kilka wariantów przebiegu nowej drogi, która ma omijać również Chabówkę i Rokiciny Podhalańskie. Plan zakłada, by wyprowadzić poza tereny budowlane drogę wojewódzką nr 958 z Chabówki do Zakopanego, która już dziś przejmuje część ruchu samochodowego z zakopianki. Kompleksowa rozbudowa drogi jest……”

WIĘCEJ NA STRONIE „GORCE 24”

================================================================