OSP CHABÓWKA

Pożar stodoły w Spytkowicach

Pierwszego dnia 2022 roku tuż po godzinie 19. zadysponowano strażackie zastępy do pożaru w Spytkowicach. Po dojeździe pierwszych zastępów okazało się że siły i środki są niewystarczające, jest problem z możliwością organizacji zaopatrzenia wodnego. O godzinie 19.16 zadysponowano naszą jednostkę. Do działań wyruszył zastęp GBA, zgłoszono możliwość wyjazdu drugim zastępem. Po dojeździe na miejsce niezwłocznie przystąpiono do budowy linii zasilającej, a jedna rota udała się do KDR-a, przygotowana do pracy w aparatach powietrznych. W związku z przewidywanymi problemami z dostarczeniem wody do miejsca pożaru, przygotowano się do organizacji zaopatrzenia wodnego metodą dowożenia, w czym uczestniczyć miał również……”

WIĘCEJ NA STRONIE OSP CHABÓWKA

================================================================