OSP CHABÓWKA

Warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego oraz KPP

18 i 19 czerwca rozpoczęliśmy cykl szkoleń z projektu pod nazwą „Numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko-słowackie”, realizowanego w ramach mikroprojektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt realizowany jest we współpracy z gminą Stara Lubovna na Słowacji, a uczestniczą w nim strażacy z gmin Rabka-Zdrój (OSP Chabówka, OSP Ponice, OSP Rdzawka) oraz Stara Lubovna. Wcześniej, w ramach projektu zakupiono po 4 komplety ubrań specjalnych oraz po jednym zestawie PSP-R1 dla każdej OSP z naszej gminy. W skład pozyskanego umundurowania specjalnego wchodzą ubrania dwuczęściowe Scantex Raptor, Hełm PAB Dragon HT-05, buty Brandbull oraz rękawice Seiz. Zestawy medyczne to modułowe plecaki ratownicze Black Front, z wyposażeniem zgodnym z „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” z 2021 roku. Sprzęt został oficjalnie przekazany strażakom 13 czerwca w Urzędzie Miasta w Rabce. Pierwszy szkoleniowy weekend obejmował……”

WIĘCEJ NA STRONIE OSP CHABÓWKA

================================================================