OSP CHABÓWKA

Warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W ostatni weekend czerwca nasi strażacy, wraz z kolegami z Ponic i Rdzawki, kontynuowali szkoleniowe zmagania w ramach projektu pt. „Numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko – słowackie”, realizowanego w ramach mikroprojektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tym razem na tapetę wzięliśmy pożary wewnętrzne. Zajęcia realizowane były w Łososinie Górnej, na poligonie tamtejszej OSP…….”

WIĘCEJ NA STRONIE OSP CHABÓWKA 

================================================================