GMINA

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami informuję, że w trakcie prowadzonych robót budowlanych
związanych z modernizacją linii kolejowej doszło do uszkodzeń w drodze gminnej w ciągu ul. Zakopiańskiej, bezpośrednio przylegającej do terenu budowy 👉
Gmina Rabka-Zdrój zleciła opracowanie ekspertyzy, mającej na celu określenie
przyczyny powstałych uszkodzeń 👉
We wnioskach końcowych zleconej ekspertyzy wskazano, że do uszkodzeń doszło po
opadach deszczu w wyniku prowadzonych prac w obrębie torowiska 👉 Kolejnym etapem działań będzie wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzonego odcinka drogi, zawierającej wskazanie robót budowlanych koniecznych do zabezpieczenia drogi 👉
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 28.10.2022 r. poinformował Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, że po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych robót budowlanych prowadzonych w obrębie torowiska stwierdzono, że są one prowadzone z naruszeniem interesów osób trzecich 👉 W związku z powyższym podejmę…..”
Może być zdjęciem przedstawiającym droga
================================================================