CHABÓWKA

Chabówka się gazyfikuje

Obecnie roboty koncentrują się na odcinku pomiędzy osiedlem Możdżeniówka a szkołą i kościołem. Charakterystyczne żółte skrzynki pojawiają się przy kolejnych posesjach. Jednak upłynie jeszcze kilka tygodni a nawet miesięcy, zanim…..”

WIĘCEJ NA STRONIE „TYGODNIK PODHALAŃSKI”

================================================================