SZKOŁA PODSTAWOWA

JORDANÓW

Sukcesy naszych uczniów

Uczniowie klasy 8b zdobyli czołowe miejsca w powiatowym konkursie organizowanym przez Zespół Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie
pod hasłem: DWA KONKURSY, TRZY JĘZYKI.
Konkurs obejmujący język polski odbył się z okazji Roku Wisławy Szymborskiej. Wymagał znajomości wszystkich utworów zawartych w tomiku noblistki Ludzie na moście. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą zarówno analizy jak i interpretacji oraz wypowiedzieć się na tematy poruszane przez poetkę: refleksji na temat…..”

WIĘCEJ NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

================================================================