NOWY TARG

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” – dziecięca wyobraźnia wyrażona plastycznie

Celem konkursu było podniesienie wiedzy na temat ekologicznej żywności i wzbudzenie zainteresowania dzieci zdrowym stylem życia. Adresatami konkursu były dzieci uczestniczące w programie edukacyjnym „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”.

Wpłynęło 58 prac z 22 placówek. Komisja Konkursowa z udziałem artysty plastyka Anny Dziubas z Galerii Jatki oraz pracownika starostwa . Marzeny Szeligi, przeprowadziła ocenę prac konkursowych i biorąc pod uwagę kryteria oceny zawarte w regulaminie konkursu przyznała 5 równorzędnych nagród i 6 równorzędnych wyróżnień.

Nagrody główne:
1. Patrycja Piekarczyk – Niepubliczne Przedszkole „Lokomotywa” w Nowym Targu,
2. Julia Bednarczyk – Szkoła Podstawowa w Nowej Białej,
3. Wiktoria Czyszczoń – Przedszkole „Semaforek” w Chabówce,……….”

WIĘCEJ NA STRONIE „PODHALE 24”

zdj. organizatora

================================================================