RABKA ZDRÓJ

Stabilizacja osuwiska na ul. Zakopiańskiej

PKP rozpoczęły prace nad stabilizacją muru i skarpy pod ulicą Zakopiańską w Rabce-Zdroju, która od roku jest zamknięta z powodu powiększającego się pęknięcia w jezdni wywołanego osuwiskiem. Robotnicy montują w murze nad torami mikropale, których zadaniem jest umocnienie terenu pod drogą i zabezpieczenie go przed dalszym osuwaniem się……..”

WIĘCEJ NA STRONIE „GORCE 24”

================================================================