SKANSEN

Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej dziesiąty raz!

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 250 000zł na realizację tegorocznej edycji projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Wsparcie w 2024 roku jest takie samo jak w latach 2021 – 2023. We wcześniejszych latach wyniosło ono odpowiednio 350 000zł (2020 i 2019), 400 000zł (2018 i 2017), 380 000zł (2016) i 200 000zł (2015).

Założenia projektu na 2024 rok są podobne jak w latach poprzednich. Przewidziano uruchomienie co najmniej 10 przejazdów pociągów turystycznych. Tabor stanowić będą zabytkowe lokomotywy i wagony. Za przejazdy będą pobierane opłaty. Przejazdom towarzyszyć będzie program artystyczno-kulturalny, edukacyjny, zwiedzanie atrakcji z przewodnikiem itp. Przejazdy stanowić będą……..”

WIĘCEJ NA STRONIE „PAROWOZY.PL”

================================================================