KARTY HISTORII

CHABÓWKA

budowa kościoła
fot J.Zembal

CHABÓWKA

 

=========================================================================================

KARTY HISTORII

CHABÓWKA

ROK NIEZNANY 
udostępnione dzięki p.Kowalcze

CHABÓWKA

 

=========================================================================================

KARTY HISTORII

Tereny nad dzisiejszym przedszkolem,
po prawej stronie fotografii widać kapliczkę koło Państwa Ochmanów

 

==========================================================================================

KARTY HISTORII

CHABÓWKA

BUDOWA PARKINGU KOŁO KOŚCIOŁA 
ROK 2000

CHABÓWKA

 

=========================================================================================

KARTY HISTORII

CHABÓWKA

ROK 1946
udostępnione dzięki GDDKiA 

CHABÓWKA

 

=========================================================================================

Ewa Łaczek-Daleki

W CHABÓWCE TAKŻE JEST GALERIA MALARSTWA PANI EWY ŁACZEK-DALEKI 

ZNAJDUJE SIĘ OBOK KOŚCIÓŁKA św.KRZYŻA W CHABÓWCE 

WIĘCEJ NA STRONIE „Ewa Łaczek-Daleki MALARSTWO”

 

=========================================================================================

MALEwa Łaczek-Daleki

MALARSTWO