COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW KOLEI

„TAJEMNICZY PzTrWg 16 W CHABÓWCE”

WIĘCEJ NA STRONIE HISTORIA RABKI BLOG

 

=======================================================================================

SPACER PO CHABÓWCE

=========================================================================================

KARTY HISTORII

PRZEDSZKOLE CHABÓWKA

PRZEDSZKOLE

PRAWDOPODOBNIE ROK 1991

PRZEDSZKOLE CHABÓWKA

========================================================================================

ALTERNATYWA CHABÓWKA

Stowarzyszenie Alternatywa Chabówka powstało na początku 2013 roku, ale koncepcja zrzeszenia ludzi, których rozwój Chabówki nie jest obojętny powstała rok wcześniej.

Skąd pomysł na tego typu działalność? Odpowiedź jest bardzo prosta: Chabówka jako malowniczo położona miejscowość ma swoją bogatą historię, a także wielu utalentowanych mieszkańców, jak również potencjał turystyczny. Należy zatem pokazać jej możliwości . Stąd nazwa „Alternatywa Chabówka”, jako miejsce mogące konkurować z innymi miejscami w południowej Polsce.

Cele stowarzyszenia:

  • Skumulowanie wszelakich informacji dotyczących Chabówki w jednym miejscu (min. poprzez stronę internetową)

  • Promocja rodzimych wyrobów, produktów wyprodukowanych w Chabówce

  • Promocja twórców pochodzących z Chabówki (twórczość plastyczna, muzyczna, literacka itp.)poprzez wystawy, koncerty itp.

  • Integracja grup społecznych działających na terenie Chabówki

  • Pobudzenie wszelakiej działalności społecznej wśród mieszkańców Chabówki

  • Szerzenie informacji dotyczących: historii wsi, atrakcji turystycznych na jej terenie, położenia geograficznego itp.

  • Zaszczepienie w mieszkańcach tzw. patriotyzmu lokalnego, świadomości odpowiedzialności za miejsce, w którym się żyje

 

Więcej można przeczytać w statucie stowarzyszenia.

WIĘCEJ W ZAKŁADCE „O NAS” NA STRONIE „ACh”

========================================================================================= 

SPACER PO CHABÓWCE

CHABÓWKA

CHABÓWKA

==================================================================================