RABKA ZDRÓJ

Sołtysi z zaświadczeniami

Na V sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń sołtysom oraz członkom rad sołeckich sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka, wybranym do pełnienia funkcji podczas wyborów, które odbyły się 10 lutego 2019 r. Zaświadczenia o wyborze z rąk burmistrza Leszka Świdra i przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Marii Daszkiewicz odebrali: sołtys Chabówki Robert Żądło i członkowie rady sołeckiej Dorota Majerczyk, Władysława Dziechciowska, Barbara Kurańda, Piotr Kowalcze, Teresa Wójciak, Lesław Czyszczoń i Piotr Nowak; sołtys Ponic – Jolanta Świder oraz……”

WIĘCEJ NA STRONIE URZĘDU MIASTA RABKI ZDROJU

=================================================================

Marek Guarnera

=================================================================

WYBORY 2019

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

W miniona niedzielę w sołectwach gminy Rabka-Zdrój przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. Nowe władze gromadzkie wybierano w Chabówce, Ponicach i Rdzawce. Od godz. 7 do 20 mieszkańcy tych trzech sołectw mogli oddawać głosy na kandydatów w lokalach wyborczych, które swoje siedziby miały w budynkach szkół. W poszczególnych miejscowościach z prawa wyborczego skorzystało w niedzielę od 300 do 400 mieszkańców.   W Chabówce o stanowisko sołtysa ubiegało się trzech kandydatów – Piotr Kowalcze, Teresa Kroczka i Robert Żądło. Wygrał Robert Żądło uzyskując 164 głosy poparcia. Do rady sołeckiej wybrano następujące osoby: Dorota Majerczyk, Władysława Dziechciowska, Barbara Kurańda, Piotr Kowalcze, Teresa Wójciak, Lesław Czyszczoń i Piotr Nowak.

Wybory na sołtysa,,,,”

WIĘCEJ NA STRONIE URZĘDU MIASTA RABKI ZDROJU

=================================================================

CHABÓWKA

Zaprezentowano projekt chodnika w Chabówce

W poniedziałek po południu w remizie OSP w Chabówce zaprezentowany został wstępny projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej od torów kolejowych do granicy z Rokicinami Podhalańskimi. Mieszkańcy wsi i właściciele działek mieli możliwość zapoznania się z zaproponowanymi rozwiązaniami, dopytać o szczegóły i wnieść uwagi.

Z mieszkańcami rozmawiali urzędnicy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, przedstawiciele projektanta i burmistrz Leszek Świder.

Projekt jest………”

WIĘCEJ NA STRONIE „GORCE 24”

=================================================================

CHABÓWKA

Mieszkanka Chabówki w obsadzie produkcji nominowanej do Oscara

Film uzyskał aż trzy oscarowe nominacje. Reżyser spotkał Kasię w Kazimierzu Dolnym na Festiwalu Śpiewaków i Instrumentalistów, w którym brała udział i zaprosił na casting. ,,,,,”

WIĘCEJ NA STRONIE „TYGODNIK PODHALAŃSKI”

=================================================================

OSP CHABÓWKA

Pożar poddasza domu mieszkalnego na Zaborni w Skawie – 9.02.2019

9 lutego o godzinie 15.38 SKKP w Nowym Targu zadysponowało naszą jednostkę do pożaru poddasza budynku mieszkalnego w Skawie, na Zaborni. Z remizy do działań wyruszył zastęp GBA. Po dojeździe na miejsce, w akcji uczestniczyły zadysponowane wcześniej zastępy ze Skawy i z JRG Rabka. Działania gaśnicze w budynku prowadzili strażacy JRG wyposażeni w aparaty powietrzne. Do pierwszych zadań naszego zastępu należała budowa linii zasilającej. Jedna rota z naszej jednostki przygotowała się do ewentualnej konieczności pracy w aparatach powietrznych. W toku dalszych działań KDR polecił,,,,”

WIĘCEJ NA STRONIE OSP CHABÓWKA

=================================================================