RABKA ZDRÓJ

Propozycje imprez na rok 2020

Planując kalendarz imprez na rok 2020 – zarówno sportowych, jak i kulturalnych, tak dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży, zwracamy się z prośbą o składanie ewentualnych propozycji w terminie do 25 września 2019 roku. Być może któraś z propozycji mieszkańców będzie interesująca i uzyska akceptację, jako wydarzenie, które warto zorganizować w Rabce-Zdroju.

Informacja powinna zawierać następujące dane:

  • nazwę wnioskodawcy, adres, telefon, e-mail
  • dane osoby do kontaktu
  • propozycję wydarzenia…….”

WIĘCEJ NA STRONIE URZĘDU MIASTA RABKI ZDROJU

=================================================================