RABKA ZDRÓJ

Uwaga kierowcy! Ulica Zakopiańska zostanie zamknięta dla ruchu kołowego

Burmistrz Rabki-Zdroju, jako zarządca drogi publicznej gminnej nr K 364558 ul. Zakopiańska, informuje, że w związku z pęknięciem jezdni, na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego sygn. akt. PINB.5162.10.2022.R z dnia 13.10.2022 r. – której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w dniu 14.10.2022 r. (piątek) od godziny 14.00, nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów ul. Zakopiańskiej (jezdnia w obu kierunkach wraz z zatoką postojową) na odcinku około 100 metrów w okolicy budynku ul. Zakopiańska nr 116.

W związku z zamknięciem przejazdu ul. Zakopiańską prosimy o kierowanie się objazdami i dojazd do Rabki-Zdroju ul. Kilińskiego oraz Drogą krajową nr 28 i ul. Sądecką.

ŹRÓDŁO AKTUALNOŚCI STRONY URZĘDU MIASTA 

================================================================