RABKA ZDRÓJ

MAJERANKI

W Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdrojue odbyło się audiodeskryptywne spotkanie grupy uczniów i wychowawców ze Szkoła dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdrój z Dorotą i Piotrem Majerczykami, prowadzącymi zespół Majeranki. Tematem były stroje i instrumenty góralskie. Państwo Majerczykowie przynieśli tradycyjne ubrania i przedmioty, aby słuchacze mogli jak najpełniej poznać góralską kulturę. Uczestnicy ……..”

WIĘCEJ NA STRONIE „MAJERANKI” FACEBOOK

================================================================