PRZEDSZKOLE

Uroczysty Apel z okazji 11 Listopada
 

11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości, to najważniejsze polskie święto narodowe, upamiętniające rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu nawet najmłodsze pokolenie. 12 listopada w naszym przedszkolu odbył się uroczysty apel „Przedszkolaki – Ojczyźnie” poświęcony Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nasze „Motylki” w uroczystych strojach, z biało – czerwonymi kotylionami na sercu, w sposób podniosły ukazały lekcję patriotyzmu i przynależności narodowej. Z werwą godną żołnierskiej zaśpiewały pieśni patrityczne, recytowały wiersze. Swoim występem dostarczyły oglądającym wielu wzruszeń. Mając na uwadze, że uczucia miłości i przywiązania do własnego kraju kształtują się od najmłodszych lat, żywimy nadzieje,ze przedstawiony sposób budzenia zaciekawienia dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi, historią kraju, pozwoli im pogłębić emocjonalny stosunek do swojej Ojczyzny. Patriotyz trzeba w narodzie pielegnować i to jest zadanie dla nas wszystkich. Celem uroczystego apelu było wzbogacenie wiedzy naszego najmłodszego pokolenia, kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń, uświadomienie małym Polakom roli wartości w życiu narodu oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że Święto Narodowe i praca codzienna jest sprawą nas wszystkich.

 
 
 
 
 
 
=================================================================================================

RABKA ZDRÓJ

 

Kandydaci na Sołtysów i do Rady Sołeckiej

 
Miejska Komisja Wyborcza w Rabce-Zdroju wydała obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach w wyborach na Sołtysów i do Rad Sołeckich w sołectwach: Chabówka, Ponice i Rdzawka. W Chabówce w wyborach sołtysa wsi bierze udział 2 kandydatów (Joanna Miśkowiec, Renata Wdówka), w Ponicach również 2….”
 
=================================================================================================

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Dla Babci i Dziadka – występ uczniów klasy IA SP
Chabówka, 4 lutego 2015 r.
 
GALERIA FOTO NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ
 
 
=================================================================================================

SKANSEN TABORU KOLEJOWEGO

Dzisiaj odbyła się jazda próbna po naprawie wagonu salonowego o oznaczeniu historycznym 515120 80911-3 Bwxz. Wagon przeszedł pomyślnie jazdę próbną. Pociąg próbny prowadziła nasza zabytkowa EU06-01, która również spisuje się i wygląda znakomicie.

 
 
==================================================================================================

PARAFIA

=================================================================================================